top of page

La Biblioteca de Cultura Popular

de L' Empelt

L'associació compta amb un fons bibliogràfic propi que posa a disposició de la ciutadania per a la seva consulta. Podeu conèixer els llibres, revistes, catàlegs, fulletons i altres publicacions disponibles al catàleg.
Per agendar una consulta o demanar algun títol en préstec, contacteu-nos a
info@lempelt.cat
Libros usados
bottom of page