top of page

Escola de Balls Infantils

des de 2015

L’Escola de Balls Infantils es constitueix l'any 2015, arran de la recuperació del Ball del Patatuf, com una comissió amb vocació de permanència de l’entitat. Té com a objectiu l’ensenyament per a la seva execució dels balls infantils de caràcter popular i tradicional que s’han anat creant, o que es puguin seguir creant, per a la seva representació durant la Festa Major de Sant Climent, i altres festivitats com l’Exposició de Cireres.

La comissió la conformen els mestres de danses i persones de l’equip de suport que gestionen i dinamitzen els tallers realitzats a fi d’ensenyar els balls  que s'organitzen uns dos mesos abans de les principals festivitats locals.

En l’actualitat formen part d’aquesta comissió els tallers destinats a la realització dels següents balls:

  1. Ball del Patatuf (de P4 a 2n d’EP)

  2. Ball de Mocadors (de 3r a 5è d’EP)

  3. Ball de Cireraires (de 6è d’EP a 2n d’ESO)

bottom of page