L'Associació Cultural L'Empelt gestiona els seus recursos, d'origen públic i privat, amb una clara voluntat d'utilitat pública, a través de la dinamització cultural i festiva de Sant Climent de Llobregat.

Com a exercici de transparència s'exposen, en els següents gràfics i taules, la distribució d'ingressos i despeses en les diferents partides, així com el conjunt d'agents finançadors dels quals disposa l'entitat.

 

Darrer exercici econòmic

gràfics resum 2020.jpg

Històric i comparativa

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg