top of page

L'Associació Cultural L'Empelt gestiona els seus recursos, d'origen públic i privat, amb una clara voluntat d'utilitat pública, a través de la dinamització cultural i festiva de Sant Climent de Llobregat.

Com a exercici de transparència s'exposen, en els següents gràfics i taules, la distribució d'ingressos i despeses en les diferents partides, així com el conjunt d'agents finançadors dels quals disposa l'entitat.

 

Darrer exercici econòmic

gràfic transparència 2021.jpg

Històric i comparativa

gràfic transparència històric press anual.jpg
gràfic transparència històric despesa.jpg
gràfic transparència històric ingressos.jpg
gràfic transparència històric ag finançadors.jpg
bottom of page